Propozice XC Troubelice

 

Termín závodu:  9. června 2024 

Místo konání: Lazce, fotbalové hřiště

 

Registrace: > ONLINE <

Z důvodu zjednodušení prezentace bude možné přihlásit se online i na místě, např. přes mobilní telefon, na stejném odkaze. Při přihlášení online po termínu 6.6.2024 například po cestě na závody, již přijdete jen k registraci, zaplatíte startovné a vyzvednete si přidělené startovní číslo. Bez nutnosti vypisovat papírový formulář na místě.

Startovné:

Benjamínci, Před žáci, Malí žáci, Mladší žáci, Starší žáci, Kadeti – ZDARMA

Ostatní 200 Kč platba připsána na účet do 6.6.2024 do 24 hod.

300 na místě  

 

Informace k platební transakci budou zaslány automaticky po vyplnění online přihlášky.

V ceně startovného: jídlo a pití po závodě, čipová časomíra, možnost umytí kola po závodě. 

Časový harmonogram:

Prezentace:

od 9:00, konec vždy 30min. před startem dané kategorie.

Starty:

10:30 – Benjamínci, Předžáci, Malí  žáci 

11.30 – vyhlášení dětských kategorií 

12.00 – Mladší žáci a žákyně 

               Starší žáci a žákyně

               Kadeti a Kadetky

               Ženy A,B 

               Muži E

Po dojetí žákovských kategorií bude vyhlášení těchto kategorií.

13:30- Junioři , Muži A,B,C,D

 

Po dojetí posledního závodníka vyhlášení výsledků.

Kategorie: dle rozpisu Šumperského poháru horských kol.

Odkaz: Pravidla – Šumperský pohár horských kol (spmtb.cz)

Trasa závodu:

Benjamínci, Před žáci, Malí žáci : fotbalové hřiště a okolí, malý okruh

Ostatní velký okruh 3 900 m . převýšení na okruh cca. 80m.

Povrch:

Tráva, asfalt, polní cesta, lesní stezky.

Počet okruhů dle kategorie:

Mladší žáci a žákyně – 1 okruh

Starší žáci a žákyně – 2 okruhy

Kadeti , Kadetky , Ženy A ,B , Muži E – 4 okruhy

Muži A,B,C, D, Junioři  – 5 okruhů

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu počtu okruhů, vzhledem k okolnostem před závodem.

Podmínky účasti na závodu: 

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzenosti fyzické i psychické připravenosti na závod.
 • Účastníci mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Prohlašuji že jsem si vědom(a) toho, že nesu odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo majetku, která  vznikne mé osobě, pořadateli či třetím osobám před, během, či po závodě.
 • Všichni závodníci se musí během závodu řídit pokyny pořadatelů a policie.
 • Dle vlastního uvážení je na závod povoleno funkční horské, nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Závodník musí být vybaven bezpečnostní přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu závodu.
 • Závodník musí objet celou trasu se startovním číslem s čipem na řidítkách.
 • Startovní čísla jsou majetkem pořadatele a nesmí se upravovat, jsou vázané na přihlášku a jsou nepřenosné na jinou osobu.
 • Po dojetí závodu jsou závodníci povinni vrátit startovní čísla s čipem pořadateli.
 • Klasifikováni budou pouze závodnici, kteří projedou celou trasu včetně všech průjezdních kontrol.
 • Závod se jede za plného silničního provozu a závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu.
 • Pořadatel může použít mnou poskytnutá data pro potřeby závodu s tím, že budou náležitě chráněna ve smyslu platného zákona.
 • Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.
 • V případu živelné pohromy, epidemie, nebo jiné předem nepředvídatelné katastrofy startovné se nevrací
 • Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem, pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu  a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.

 

Kontakt na pořadatele:

Václav Rozehnal

Tel: 604 566 938

Email: sidecarcross@centrum.cz